Meniu Închide

Boala lui Diotref

Suferă grupul vostru de tineri de „boala lui Diotref”? Există vreun dictator sau vreun șef în grup care insistă ca totul să se facă după cum spune el? Acest tip de personalitate poate constitui un dezastru într-un grup de tineri. Iată un studiu biblic și un ghid de discuție care le dă tinerilor posibilitatea să-și evalueze viața și atitudinile pentru a evita această formă veche de „boală” descrisă de apostolul Ioan:

„Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe cari le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât; dar nici el nu primește pe frați, și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească, și-i dă afară din Biserică” (3 Ioan 9-10).

După ce citiți împreună aceste cuvinte scrise despre Diotref, propune grupului să mediteze la următoarele șase trăsături care pot cauza probleme în comunitatea de creștini:

  1. „Îi place să aibă întâietatea între ei” (v.9). Cum se manifestă de obicei această dorință? De ce credeți că oamenii doresc să aibă întâietate? Este posibil ca și creștinii să aibă această atitudine? Conform textului din Marcu 9:22-35, ce le-a spus Isus ucenicilor care aveau această problemă? În loc să râvnim să avem întâietate, ce atitudine ar trebui să adoptăm (Filipeni 2:3-4)? Cum putem să ne dezvoltăm această atitudine?
  2. „Nu vrea să știe de noi” (v.9). Acest „noi” se referă la Ioan și la prietenii lui. Cine era Ioan? De ce credeți că Diotref ar fi vrut să-l respingă pe unul dintre apostolii lui Isus? Ni se întâmplă nouă astăzi să-i respingem pe conducătorii bisericii? Dacă da, în ce fel? Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de conducătorii din biserica lui Dumnezeu (Evrei 13:7,17)? Cum putem să ne sprijinim mai mult conducătorii?
  3. „Ne clevetește cu vorbe rele” (v.10). Cum ați defini bârfa? Ce se întâmplă într-un grup când bârfa devine un obicei? Ce spune Dumnezeu despre bârfă în Iacov 3:1-12 și în Efeseni 4:25,29. Cum putem să punem capăt bârfei în grupul nostru și să începem să avem o vorbire utilă, amabilă și încurajatoare?
  4. „Nu primește pe frați” (v.10). Se mai întâmplă lucrul acesta în zilele noastre? Dacă se mai întâmplă, cum și de ce se întâmplă? Există vreun moment când ar trebui să ne despărțim de adunare împreună cu anumiți credincioși? (Aflați lucrurile acestea citind Romani 16:17-18 și Tit 3:9-11). De ce este părtășia cu ceilalți credincioși atât de importantă? Ce putem face pentru a ne îmbunătăți părtășia? Ce putem face pentru a-i face pe noii credincioși să se simtă bineveniți?
  5. „Împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească” (v.10). Existau acolo dintre aceia care doreau să-i primească pe Ioan și pe ceilalți, ceea ce în mod evident era tocmai lucru care trebuie făcut. Se întâmplă vreodată ca unii creștini să-i împiedice pe alți creștini să facă ceea ce trebuie? Dacă da, cum? Ce ne împiedică să facem ceea ce știm că este bine? Ce spune Dumnezeu în Iacov 4:17 despre a ști ce trebuie făcut și a nu face? Cum putem să ne dezvoltăm voința de a face întotdeauna ce este bine? Cum ne putem încuraja unii pe alții să facem ce este bine?
  6. „Îi dă afară din biserică” (v.10). Citiți 1 Corinteni 5:1-5 și Matei 18:15-17 pentru a descoperi când și de ce trebuie exercitată disciplina bisericii de către biserica locală. Dacă este aplicată în mod corect, în ce fel este aceasta de folos bisericii? Poate disciplina bisericii să vătămeze în vreun fel biserica? Cum anume? Ce putem face noi pentru a ne asigura că îndreptarea membrilor care rătăcesc se face într-un mod corect, pentru motive întemeiate și cu scopul de a atinge rezultate juste? Cum poate utiliza grupul nostru de tineri acest mod corect de disciplină?

Cu aceste gânduri în minte, fiecare membru al grupului de tineri ar trebui să se întrebe, „Sunt eu câteodată un Diotref?” „Există cumva în grupul nostru un alt Diotref pe care l-aș putea ajuta în vreun fel?” Analizați apoi împreună dacă grupul vostru de tineri suferă per ansamblu de boala lui Diotref. Dacă suferiți, cum puteți fi vindecați? Cum privesc oaspeții voștri sau noii membri, grupul vostru de tineri? Ce se poate face pentru ca grupul vostru de tineri să devină mai atrăgător și mai încurajator?