Meniu Închide

El este omniprezent

Obiecte: Un radio portabil mic.

Text biblic: 1 Împăraţi 8:25: “Acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel, ţine făgăduinţa pe care ai făcut-o tatălui meu David, când ai zis :«Niciodată nu vei fi lipsit înaintea Mea de un urmaş care să şadă pe scaunul de domnie al lui Israel, numai fii Tăi să ia seama la calea lor şi să meargă în legea Mea, cum ai mers tu înaintea Mea»”

Idee generală: Dumnezeu este prezent pretutindeni.

Atunci când pornesc  radioul (porniţi radioul astfel încât să se audă muzica) muzica începe să se audă prin aer, nu-i aşa? Și dacă rotesc puţin de butonul pentru selectarea posturilor de radio, pot auzi mai multe voci suprapunându-se. Sediul celor mai multe posturi de radio sunt la foarte mare distanţă de aici.

Dar priviţi puţin în jurul vostru (ridicaţi-vă palmele şi rotiţi-le în aer puţin). Acum, de unde credeţi că vin aceste voci? (folosiţi literele postului de radio sau numele oraşului unde este staţia). Sau muzica, de unde credeţi că vine? Nu puteţi vedea undele radio şi nu le puteţi auzi fără un radio. Undele televizorului sunt asemănătoare. Sunt peste tot în jurul vostru, dar nu le puteţi vedea dacă nu aveţi un televizor care să le capteze.

În Biblie este o poveste care ne învaţă că lucrurile pe care nu le putem vedea sunt foarte importante, de fapt. Armata sirienilor a venit să atace Samaria în timp ce profetul Elisei era încă în oraş. Servitorilor lui Elisei le era frică şi îl întrebau disperaţi ce să facă. Elisei le-a răspuns :”Nu vă temeţi, căci cei ce sunt cu noi sunt mai mulţi decât cei ce sunt cu ei.”

Apoi Elisei s-a rugat ca Domnul să deschidă ochii servitorilor şi dintr-o dată ei au putut vedea îngerii care erau în jurul lui Elisei, ca să-l păzească de rău.

Psalmii 34:7 :”Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din primejdie.”

Dumnezeu ne protejează zi şi noapte El este omniprezent, asta înseamnă că este mereu în apropierea noastră. Nu-L putem vedea, nu-i aşa? Dar nu putem vedea nici undele radio sau de televiziune. Totuşi, ştim că sunt acolo pentru că în minutul în care deschizi radioul sau televizorul prinzi un program. ( Deschideţi puţin radio-ul şi închideţi-l la loc.) Doar pentru că nu-L putem vedea pe Dumnezeu, nu înseamnă că El, sau îngerii Lui nu sunt acolo. Credeți ca El este omniprezent!

 

Foto: http://a66c7b.medialib.glogster.com