Meniu Închide

Sărbătoarea Recunoștinței

Sărbătoarea Recunoștinței este un timp propice pentru a-i învăța pe tineri să fie mulțumitori pentru deosebitele binecuvântări spirituale primite de la Dumnezeu. Puteți organiza un seminar de discuții pe tema mulțumirii. Pentru a fi mai antrenant, caută în Biblie versete care conțin o mulțumire și în același timp încep cu o literă din cuvântul “Mulțumire” sau “Recunoștință”, apoi formează un acrostih indicând în dreptul fiecărei litere inițiale locul unde se găsește respectivul verset.

Căutați versetul, discutați pe marginea lui și îmbogățiți-vă spiritual cu ocazia acestui eveniment

M ……………………………… (verset biblic)

U ……………………………… (verset biblic)

L ……………………………… (verset biblic)

Ț ……………………………… (verset biblic)

U ……………………………… (verset biblic)

M ……………………………… (verset biblic)

I ……………………………… (verset biblic)

R ……………………………… (verset biblic)

E ……………………………… (verset biblic)

Psalm 105:1 “Dați laudă Domnului”

Filipeni 4:6 “Nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri.” Psalm 30:12 “Pentru ca inima mea să-Ți cânte, și să nu stea mută. Doamne, Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda!”

Coloseni 3:15 “ Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, și fiți recunoscători.”

Următoarele cuvinte întâlnite în versete pot constitui subiecte de dezbatere pe tema “mulțumirii”.

Necazuri / Duhul Sfânt / Toate lucrurile / Vestea bună / Împărăția cerurilor / Fiul / Har / Izbândă / Moștenire / Numele lui Isus / Dar