Meniu Închide

Timpul curăţirii!

Materiale: O săpunieră și un săpun.

Pasaj biblic: Ioan 13:1-17

Idee generală: În fiecare zi trebuie să ne cerem iertare pentru păcatele noastre, dar Isus ne salvează de sub puterea păcatului o dată pentru totdeauna. (Sună dificil şi pare că problema e pusă în manieră teologică, dar astfel este prezentată în Biblie şi în felul acesta trebuie prezentată şi copiilor.) 

Am adus aici un săpun. Ieri scoteam buruieni prin grădină. Mâinile mele erau pline de pământ, iar când am intrat în casă a trebuit să folosesc săpunul ca să le curăţ.

Puteam să-mi las mâinile, aşa, murdare? (Lăsați copiii să răspundă.)

De ce nu?

Nu e o senzaţie plăcută, tot ce atingi se va murdări, nu-i aşa?

Aşa este. Isus a spus că la fel e şi cu inimile noastre. Când ne predăm vieţile în mâna lui Isus, El ne curăţă de toate lucrurile rele pe care le-am făcut sau le-am gândit. Dar apoi, trece un timp şi poate se întâmplă să fii rău cu cineva, sau mama îţi cere, poate, să-ţi aduni lucrurile, iar tu nu o faci…Am făcut şi eu asta când eram mică. Apoi, trebuie din nou să ne cerem iertare şi să ne curăţăm de greşelile pe care le-am făcut. Trebuie să-l rugăm pe Isus să ne ierte şi să ne schimbe, să schimbe orice este greşit în viaţa noastră. În acel moment, noi încă îi aparţinem Lui, dar trebuie să-i cerem să ne curețe. Înţelegeţi despre ce vorbesc?

Haideţi să ne rugăm şi să-I cerem lui Isus să facă asta:

“Doamne, tu cunoşti fiecare faptă sau gând greşit. Tu ne poţi curăţa, de păcatele mari, sau mici care sunt la fel de importante. Îţi cerem să faci asta pentru noi acum şi îţi mulţumim. În numele lui Isus, Amin.”

(Verificați atmosfera de la grupă, încearcați să aflați dacă fiecare copil a înţeles mesajul lecţiei. Trebuie să înţeleagă că a păcătui este ceva ce se întâmplă în calea creştinului, dar este iertare. Copiii au nevoie de un model pentru a învăţa să se roage pentru iertarea păcatelor. Rugăciunea pe care o faceți împreună cu ei poate fi un astfel de model.) 

Foto: wikimedia.org