Meniu Închide

Vinovăţia

Obiecte: O cârpă veche făcută dintr-un tricou alb vechi şi o găleată veche.

Idee generală: Chiar şi cele mai bune fapte ale omului sunt imperfecte, fără salvarea lui Cristos, suntem vinovaţi înaintea lui Dumnezeu.

Pasaj biblic: Isaia 64:6.

Omul de serviciu ştie că aceasta este o găleată veche pentru mop cu o cârpă înăuntru. (Luați cârpa. Lăsați ca apa murdară să se scurgă deasupra găleţii pentru a da și mai mult senzaţia de insalubru.) Bănuiţi ce a fost la început această cârpă murdară? Un tricou drăguţ şi alb. Ei bine, acum nu prea arată astfel. Este doar o cârpă zdrenţuită!

În Biblie, profetul Isaia vorbeşte despre cârpe mizerabile. El spune că faptele noastre bune sunt ca o cârpă murdară. El spune că până şi cele mai bune fapte ale noastre sunt murdărite de păcat. Asta nu e foarte bine, nu-i aşa?

Gândiţi-vă la un râu care izvorăște din munte. La început apa îi este curată ca cristalul pentru că provine din zăpadă topită primăvara devreme. Dar apoi apele de canalizare ale oraşelor şi gunoiul oamenilor o poluează complet. Aşa suntem şi noi fără harul lui  Isus. Suntem vinovaţi înaintea lui Dumnezeu.

Suntem vinovaţi pentru că încălcăm poruncile Lui. Merităm numai pedeapsa Lui. Chiar şi cele mai bune fapte ale noastre nu ne vor salva. Pentru Dumnezeu, ele sunt ca şi această cârpă zdrenţuită. Nu este nimic din ceea ce am putea face noi să ne facă să merităm darul lui Dumnezeu.

Știţi că această cârpă murdară din găleată (arătați cârpa) nu se poate spăla singură. Nu poate sări din găleată, să meargă de una singură şi să se arunce într-o maşină de spălat. Nu, dacă va fi curăţată, altcineva o va spăla.

Acesta este modul în care ne-a găsit Isus, scufundaţi în vinovăţia păcatelor noastre, incapabili să ne ajutăm singuri. El a murit pe cruce ca să ne spele de păcatele noastre şi să ne facă curaţi. El a luat vinovăţia noastră; acum trebuie să trăim fiind mereu mulţumitori.

 

Foto: ryortho.com